Điều hòa chính hãng tại Hà Nội giá rẻ nhất

Bảng giá vật tư

BẢNG GIÁ LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA TREO TƯỜNG

Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 9.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM 1 Bộ 250.000 250.000
Ống đồng máy 9.000 1 m 120.000 120.000
Giá đỡ cục nóng 1 Bộ 100.000 100.000
Dây điện 2.5mm 1 m 15.000 15.000
Ống nước thải 1 m 12.000 12.000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít, .. ) 1 Bộ 80.000 80.000
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 12.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM 1 Bộ 250.000 250.000
Ống đồng máy 12000 1 m 140.000 140.000
Giá đỡ cục nóng 1 Bộ 100.000 100.000
Dây điện 2.5mm 1 m 15.000 15.000
Ống nước thải 1 m 12.000 12.000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) 1 Bộ 80.000 80.000
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 18.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM 1 Bộ 300.000 300.000
Ống đồng máy 18000 1 m 160.000 160.000
Giá đỡ cục nóng 1 Bộ 120.000 120.000
Dây điện 2.5mm 1 m 20.000 20.000
Ống nước thải 1 m 12.000 12.000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) 1 Bộ 100.000 100.000
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa 24.000
Công lắp đặt miễn phí với các vị trí không dùng thang dây, BÁN KÍNH 12KM 1 Bộ 300.000 300.000
Ống đồng máy 24000 1 m 180.000 180.000
Giá đỡ cục nóng 1 Bộ 150.000 150.000
Dây điện 2.5mm 1 m 24.000 24.000
Ống nước thải 1 m 12.000 12.000
Bộ phụ kiện lắp đặt (băng cuốn, ốc vít .. ) 1 Bộ 120.000 120.000
Phụ kiện và công lắp đặt Điều hòa tủ đứng
Tên: Hotline Phone: 024.3215.1030 Email: dienlanhhanoisaigon@gmail.com
Tên: Dự án Phone: 0971.773.189 Email: taidienlanhhanoi@gmail.com
Tên: Kinh Doanh 1 Phone: 0914.480.087 Email: dienlanhhanoisaigon@gmail.com
Tên: Tư vấn hỗ trơ kỹ thuật Phone: 0904.638.494 Email: dienlanhhanoisaigon@gmail.com